Kanal detektor boks

Kanal detektor boks

  • Benyttes for å detektere røyk i kanaler
  • Det skapes undertrykk i boksen ved at det lengste røret plasseres lengst frem i forhold til luftretningen med den skrå delen bakover slik at det dannes et undertrykk i boksen og at det dermed «suges» inn røykprøver fra kanalen til detektoren
  • Leveres uten sokkel og detektoren som monteres inn i forhold til ønsket detektorfarge. Passer derfor til alle typer punktdetektorer
Varenummer: 100641 Kategori: Stikkord: